Каталог статей /

Зелинский, Густав :: Литература

Зелинский, Густав · Биография · Литература · Библиография · Официальный сайт · Примечания ·


  • Бадовски, Р. Польские певцы Казахстана [Текст] / Бадовски Р. - Семей : Международный клуб Абая, 2005. - 165 с. - (перевод польского издания: Бадовски, Р. Polscy piewcy Kazachstanu. Pelplin, Bernardinum, 2002. - 81 с. - )
  • Mirosaw Krajewski (ред.). Gustaw Zieliski: ycie i dzieo: materiay z sesji popularnonaukowej w Skpem w dniu 20 maja 1986 roku. Dobrzyski Oddzia Wocawskiego Towarzystwa Naukowego, 1988. (страниц: 145)
  • T. Polanowski, Gustaw Zieliski\\ in: Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku, S. III, t. 2, Krakw 1988.
  • Odrow-Pieniek, Janusz. Gustaw Zieliski. Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Oddz. w Strzelnie, 1977 (15 станиц)
  • Стеклова Ф. Страница творчества Густава Зелинского. // Вопросы литературы, № 5, 1977, C. 312—314
  • Стеклова Ф. Густав Зелинский и его поэма // Альманах библиофила. — М., 1975, в.2. — с.177-182.
  • Odrow-Pieniek J. Gustaw Zieliski — piewca wolnoci i syberyjskich stepw // Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego. 1955. № 3. S. 126;
  • Odrow-Pieniek J. Nieznane puszkinianum polskie // Pamitnik teatralny. 1955. № 2. S. 168—178
  • Russian to English Russian to German Russian to French Russian to Spanish Russian to Italian Russian to Japanese

Информация на сайте из открытых источников. Основа ВикипедиЯ. | Пожалуйста, внимательно прочитайте эту страницу!